Διαγνωστικά τέστ

Στα πλαίσια της παιδοψυχιατρική εκτίμησης απαιτείται και η διενέργεια ψυχολογικής αξιολόγησης. Τα διαγνωστικά τεστ έχουν ως στόχο τον εντοπισμό ψυχολογικών ή μαθησιακών δυσκολιών ώστε να σχεδιαστεί η κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση και αντιμετώπιση.

Τα διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι σταθμισμένα για τον ελληνικό πληθυσμό και διενεργούνται από εκπαιδευμένη κλινική ψυχολόγο και ειδική παιδαγωγό.

Η διαγνωστική αξιολόγηση ξεκινά με την λήψη του πλήρους ιατρικού, αναπτυξιακού και οικογενειακού ιστορικού του παιδιού, ακολουθούν η  παιδοψυχιατρική εκτίμηση, η ψυχολογική και παιδαγωγική αξιολόγηση και ολοκληρώνεται με την  συνάντηση ενημέρωσης των γονέων. Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως απαιτηθούν και ιατρικές εξετάσεις για να αποκλεισθούν οργανικά αίτια που προκαλούν συμπτωματολογία.