Συμβουλευτική γονέων

Στις ομάδες γονέων μπορούν να συμμετάσχουν γονείς και των δυο φύλων με παιδιά στην βρεφική, παιδική, εφηβική ή μετεφηβική ηλικία.

Στόχος των ομάδων γονέων είναι η επεξεργασία θεμάτων της καθημερινότητας μια οικογένειας όπως:

  • Οριοθέτηση
  • Διαχείριση των αδελφικών σχέσεων
  • Προσδιορισμός της γονεϊκής ιδιότητας μέσα στο ζευγάρι
  • Διαχείριση ρόλων μέσα την πυρηνική και ευρύτερη οικογένεια
  • Κύκλος ζωής της οικογένειας
  • Σχέσεις μεταξύ  γονέων και  παιδιών

Οι ομάδες αποτελούνται από μικρό αριθμό ατόμων (4-6), είναι εβδομαδιαίες και  έχουν διάρκεια 3 μήνες.