Παιδοψυχιατρική

Ο παιδοψυχίατρος είναι ο ειδικός γιατρός που αναλαμβάνει την διάγνωση και θεραπεία διαταραχών της σκέψη, του συναισθήματος και της συμπεριφοράς στα παιδιά και τους εφήβους. Ο ίδιος επίσης θα πρέπει να εξηγήσει την φύση της κατάστασης στους γονείς, να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν την κρίση που περνάει η οικογένειά τους και να τους εκπαιδεύσει στην αντιμετώπιση μελλοντικών δυσκολιών που συνδέονται με την διαγνωσθείσα κατάσταση. Σε αρκετές περιπτώσεις θα πρέπει να επιλέξει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, όταν αυτή απαιτείται.

Το πλαίσιο εργασίας του παιδοψυχιάτρου σχετίζεται με την αξιολόγηση των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων που επιδρούν στην λειτουργικότητα του παιδιού. Αρχικά αξιολογείται το τρέχον ζήτημα με γνώμονα  τους σωματικούς, γενετικούς, αναπτυξιακούς, γνωσιακούς, οικογενειακούς, και κοινωνικούς παράγοντες . Ο παιδοψυχίατρος διαμορφώνει ένα σκεπτικό που θα οδηγήσει στη διάγνωση και στο θεραπευτικό σχεδιασμό, σε συνεργασία με την οικογένεια και το παιδί ή τον έφηβο.